Menu

Tag Archives: Cấu trúc bề mặt

Cấu trúc bề mặt sàn gỗ Kronotex
Sàn gỗ Kronotex có cấu trúc bề mặt phong phú, đẹp và tinh tế. Mỗi loại cấu trúc bề mặt đều phù hợp với chủng loại vân gỗ, sản phẩm được nghiên cứu kỹ lưỡng [...]
Sàn gỗ Kronotex Mammut D4152
Mã sản phẩm: D4152 * Everest Oak Nature * 1-Strip / ER / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1845 x 188 x 12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER [...]
Sàn gỗ Kronotex Mammut D3076
Mã sản phẩm: D3076 * Everest Oak * 1-Strip / ER / 33 AC5 / V4 Kích thước: 1845 x 188 x 12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER – [...]
Sàn gỗ Kronotex Mammut D2938
Mã sản phẩm: D2938 * Ice Oak * 1-Strip / ER / 33 AC5 / V4 Kích thước: 1845 x 188 x 12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER – Sần [...]
Sàn gỗ Kronotex Mammut D2999
Mã sản phẩm: D2999 * Capital Oak Nature * 1-Strip / CP / 33 AC5 / V4 Kích thước: 1845 x 188 x 12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: CP [...]
Sàn gỗ Kronotex Mammut D3077
Mã sản phẩm: D3077 * Everest Oak Bronze * 1-Strip / ER / 33 AC5 / V4 Kích thước: 1845 x 188 x 12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER [...]
Sàn gỗ Kronotex – Mammut D2413
Mã sản phẩm: D2413 * Limed Oak * 1-Strip / ER / 33 AC5 / V4 Kích thước: 1845 x 188 x 12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER – [...]
Sàn gỗ Kronotex Mammut D2801
Mã sản phẩm: D2801 * Capital Oak Medium * 1-Strip / CP / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1845 x 188 x 12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: CP [...]
Sàn gỗ Kronotex Mammut D2802
Mã sản phẩm: D2802 * Capital Oak Coffee * 1-Strip / CP / 33 AC5 / V4 Kích thước: 1845 x 188 x 12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: CP [...]
Sàn gỗ Kronotex Mammut D2933
Mã sản phẩm: D2933 * Oak Champagne * 1-Strip / ER / 33 AC5 / V4 Kích thước: 1845 x 188 x 12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER [...]