Menu

Tag Archives: Mặt gỗ truyền thống

Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2983
Mã sản phẩm: D2983 * Elegant Walnut * 3-Strip / PR / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2986
Mã sản phẩm: D2986 * Borneo Teak * 1-Strip / PR / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D1404
Mã sản phẩm: D1404 * Constance Beech * 3-Strip / PR / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2928
Mã sản phẩm: D2928 * Hacienda Oak * 1-Strip / PR / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2977
Mã sản phẩm: D2977 * Asturia Oak * 1-Strip / PR / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D764
Mã sản phẩm: D764 * Chestnut * 3-Strip / PR / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – Mặt gỗ [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D725
Mã sản phẩm: D725 * Noce Country * 3-Strip / PR / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – Mặt [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D1460
Mã sản phẩm: D1460 * Merbau Brasil * 3-Strip / PR / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D1412
Mã sản phẩm: D1412 * Cognac Oak * 3-Strip / PR / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – Mặt [...]