Menu

Tag Archives: Mặt sần

Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2777
Mã sản phẩm: D2777 * Cypress * 2-Strip / WG / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: WG – Mặt sần [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2457
Mã sản phẩm: D2457 * Nut Tree * 2-Strip / WG / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: WG – Mặt [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2955
Mã sản phẩm: D2955 * Black And White * 2-Strip / WG / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: WG [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D644
Mã sản phẩm: D644 * Natural Oak * 2-Strip / WG / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: WG – Mặt [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D406
Mã sản phẩm: D406 * Heritage Pekan * 1-Strip / WG / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: WG – [...]
Sàn gỗ Kronotex Robusto D2778
Mã sản phẩm: D2778 * Walnut * 1-Strip / WG / 33 AC5 / V4 Kích thước: 1375mm x 188mm x12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: WG – [...]