Menu

Tag Archives: sàn gỗ Thụy sĩ

Sàn gỗ Kronoswiss D2539
Mã sản phẩm: D2539, WG Kích thước: 1380 x 193 x 8 mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Chất liệu: HDF, Loại sàn: Sàn gỗ công nghiệp Xuất xứ: Thụy Sĩ Bảo [...]
Sàn gỗ Kronoswiss D2836
Mã sản phẩm: D2836 WG Kích thước: 1380 x 159 x 8 mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Chất liệu: HDF Loại sàn: Sàn gỗ công nghiệp Xuất xứ: Thụy Sĩ Bảo [...]
Sàn gỗ Kronoswiss D2833
Mã sản phẩm: D2833 Kích thước: 1380 x 116 x 12 mm (bản 12mm), 1380 x 193 x 8 mm Độ dày: 02 loại: 8mm và 12mm Cấp độ chống mòn: AC4 Chất liệu: HDF Loại sàn: [...]
Sàn gỗ Kronoswiss D8013
Mã sản phẩm: D8013 bản nhỏ Kích thước: 1380 x 159 x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Chất liệu: HDF Loại sàn: Sàn gỗ công nghiệp Xuất xứ: Thụy Sĩ Bảo [...]
Sàn gỗ Kronoswiss D3043
Mã sản phẩm: D 3034 Kích thước: 1380mm x 159mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Chất liệu: HDF Loại sàn: Sàn gỗ công nghiệp Xuất xứ: Thụy Sĩ Bảo [...]
Sàn gỗ Kronoswiss D8014
Mã sản phẩm: D8014 Kích thước: 1380 x 116 x 12 mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC4 Chất liệu: HDF, bóng Loại sàn: Sàn gỗ công nghiệp Xuất xứ: Thụy Sĩ Bảo [...]