Menu

Tag Archives: Sần theo hoa văn gỗ

Sàn gỗ Kronotex Mammut D4152
Mã sản phẩm: D4152 * Everest Oak Nature * 1-Strip / ER / 33 AC 5 / V4 Kích thước: 1845 x 188 x 12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER [...]
Sàn gỗ Kronotex Mammut D3076
Mã sản phẩm: D3076 * Everest Oak * 1-Strip / ER / 33 AC5 / V4 Kích thước: 1845 x 188 x 12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER – [...]
Sàn gỗ Kronotex Mammut D2938
Mã sản phẩm: D2938 * Ice Oak * 1-Strip / ER / 33 AC5 / V4 Kích thước: 1845 x 188 x 12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER – Sần [...]
Sàn gỗ Kronotex Mammut D3077
Mã sản phẩm: D3077 * Everest Oak Bronze * 1-Strip / ER / 33 AC5 / V4 Kích thước: 1845 x 188 x 12mm Độ dày: 12mm Cấp độ chống mòn: AC5 Cấu trúc bề mặt: ER [...]