Menu

Tag Archives: ván sàn năng động

Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2983
Mã sản phẩm: D2983 * Elegant Walnut * 3-Strip / PR / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D3234
Mã sản phẩm: D3234 * Teak * 1-Strip / MX / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: MX – Mặt có độ [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D3582
Mã sản phẩm: D3582 * Muna Teak Elegant * 3-Strip / MO / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: MO [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D4163
Mã sản phẩm: D4163 * Bough Pine * 1-Strip / MX / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: MX – Mặt [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2986
Mã sản phẩm: D2986 * Borneo Teak * 1-Strip / PR / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2990
Mã sản phẩm: D2990 * Famous Cherry * 3-Strip / MO / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: MO – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2304
Mã sản phẩm: D2304 * Achat Oak * 3-Strip / MO / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: MO – Mặt [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D1404
Mã sản phẩm: D1404 * Constance Beech * 3-Strip / PR / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2777
Mã sản phẩm: D2777 * Cypress * 2-Strip / WG / 32 AC4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: WG – Mặt sần [...]
Sàn gỗ Kronotex Dynamic D2928
Mã sản phẩm: D2928 * Hacienda Oak * 1-Strip / PR / 32 AC 4 Kích thước: 1380mm x 193mm x 8mm Độ dày: 8mm Cấp độ chống mòn: AC4 Cấu trúc bề mặt: PR – [...]